COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)

शैक्षिक सत्र २०७९।०८० को भाद्र महिनामा संचालित प्रि–डिप्लोमा तहका नियमित तर्फका Withheld नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना -२०८०-०२-१७ - Download      शहिद वृष बहादुर सिंह बहुप्राविधिक शिक्षालय अठाला ( नौरा ), बझांगका लागि सेवा करारमा बिज्ञापन २०८१/०२/०८ - Download      अनुदान सोधभर्नाका लागि पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु - २०८१-०२-०६ - Download      प्रि–डिप्लोमा तहका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुको भाद्र / अश्विन महिनामा संचालित परीक्षाहरुको नियमित तर्फका नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना - २०८१-०१-२३ - Download      प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् अन्तर्गत संचालित साझेदारी /सामुदायिक(TECS) शैक्षिक संस्थाहरुलाई अनुदानका लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना - 2081-01-21 - Download     
Notice:

सेवा करारमा सम्झौताका लागि उम्मेदवारहरुबाट सिफारिसको लागि आवेदन माग गरिएको सूचना - 2080-01-19 - May 2, 2023

सेवा करारमा सम्झौताका लागि उम्मेदवारहरुबाट सिफारिसको लागि आवेदन माग गरिएको सूचना - 2080-01-19

Notice

COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)

Sudurpaschim Province Office Dhanghadi, Kailali
Phone: +091-412188, +091-591144
Fax: +091-412188
Email: ctevtspokailali@gmail.com