COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)

शैक्षिक सत्र २०७९।०८० को भाद्र महिनामा संचालित प्रि–डिप्लोमा तहका नियमित तर्फका Withheld नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना -२०८०-०२-१७ - Download      शहिद वृष बहादुर सिंह बहुप्राविधिक शिक्षालय अठाला ( नौरा ), बझांगका लागि सेवा करारमा बिज्ञापन २०८१/०२/०८ - Download      अनुदान सोधभर्नाका लागि पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु - २०८१-०२-०६ - Download      प्रि–डिप्लोमा तहका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुको भाद्र / अश्विन महिनामा संचालित परीक्षाहरुको नियमित तर्फका नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना - २०८१-०१-२३ - Download      प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् अन्तर्गत संचालित साझेदारी /सामुदायिक(TECS) शैक्षिक संस्थाहरुलाई अनुदानका लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना - 2081-01-21 - Download     
Notice:

We can not find the page you are looking for

You may view our other pages.

Go Back To Home

COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)

Sudurpaschim Province Office Dhanghadi, Kailali
Phone: +091-412188, +091-591144
Fax: +091-412188
Email: ctevtspokailali@gmail.com