COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)

आवेदन माग स्थगित गरीएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना - 2080-07-10 - Download      शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ को लागि डिप्लोमा / प्रमाण पत्र तहका कार्यक्रमहरुमा वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फको फार्मेसी कार्यक्रममा रिक्त रहेको कोटा / सिटमा भर्नाका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना २०८०-०७-०१ - Download      बैकल्पिक तथा पास लिस्टबाट डिप्लोमा तहको वर्गीकृत (निशुल्क) छात्रवृत्ति कार्यक्रममा सिफारिस गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना - 2080-07-01 - Download      शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ को लागि डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तहका कार्यक्रमहरुमावर्गीकृत (निशुल्क) छात्रवृति तर्फ को उत्तीर्ण सूचीमा रहेका परीक्षार्थी हरुबाट थप भएका सिक्षण संस्था र कार्यक्रम मा भर्नाका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2080/06/23 - Download      बैकल्पिक तथा पास लिस्टबाट डिप्लोमा तहको वर्गीकृत (निशुल्क) छात्रवृत्ति कार्यक्रम ( Opthalmic Science ) को रिक्त कोटा / सिटमा सिफारिस गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना - २०८० / ०६ /२१ - Download     
Notice:

COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)

Sudurpaschim Province Office Dhanghadi, Kailali
Phone: +091-412188
Fax: +091-412188
Email: ctevtspokailali@gmail.com