COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)

प्रि–डिप्लोमा तहका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुको भाद्र / अश्विन महिनामा संचालित परीक्षाहरुको नियमित तर्फका नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना - २०८१-०१-२३ - Download      प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् अन्तर्गत संचालित साझेदारी /सामुदायिक(TECS) शैक्षिक संस्थाहरुलाई अनुदानका लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना - 2081-01-21 - Download      प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट सम्बन्धन स्वीकृत प्राप्त गरी डिप्लोमा तथा प्रि–डिप्लोमा कार्यक्रम संचालन गरेको साझेदारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई अनुदान सम्बन्धि पुन प्रकाशित सूचना - 2081-01-12 - Download      सेवा करार ब्यक्ति छनौट गरि सम्झौताका लागि सिफारिस गरिएको बारे सूचना - 2080-12-23 - Download      सेवा करारमा ब्यक्ति छनौटका लागि वैकल्पिक सूचिमा रहेको उम्मदेवारबाट आवेदन माग गरिएको बारे जरुरी सूचना - २०८०-१२-१३ - Download     
Notice:

Pre Diploma Level

Information of TVET Constitute Schools Within the Province ( Pre-Diploma Level )
S.N Institute Name Address Contact Person Phone No.
Approved Program Email
1. Seti Technical School Dipayal, Doti Manoj Kumar Sharan 9858422546

Agriculture Plant Science

Agriculture Plant Science (Add) 

LPAH

Civil Engineering (Special )

stsdipayal@gmail.com
Information of TVET Private Schools Within the Province (Pre-Diploma Level )
S.N Institute Name Address Contact Person Phone No. Approved Program Email
1. Center for Integreted Community Development (CICD) Dhangadhi, Kailali Madhav Prasad Joshi 9858425837

Civil Engineering

Electrical Engineering

madhavjoshi66@gmail.com
2. Kailali Polytechnic Institute  Dhangadhi, Kailali Madan Raj Bhatta 91410068

Survey Engineering

Civil Engineering

kpi2055@gmail.com

 

3. Institute of Community Services (ICS) Dhangadhi, Kailali Shidda Raj Pant 9858424197

LPAH

icsdhangadhi64@gmail.com

4. Institue of Community Health (ICH) Tikapur, Kailali Dwarika Chaudhary 91560203

LPAH

ichtikapur2078@gmail.com

5. Kantipur Sudurpaschim Technical College Dhangadhi, Kailali Gopal Kadel 91412036

LPAH

Agriculture Plant Science

ksptc2068@gmail.com

6. Khaptad College of Enginering & Management Dhangadhi, Kailai Bishnu Bayal 91522503

Civil Engineering

bishnu.bayal@gmail.com

7. Sudurpaschim Polytechnic Institute Dhangadhi, Kailali Sujit Sharma 9858425313

EDF

deepusaud98@gmail.com

8. Future Line Technical Institute Dhangadhi, Kailali Sujit Sharma 9848445513

Civil Engineering

sujit_sharma2005@yahoo.com

9. Sk Instiute of Technology  Bhimdatta, Kanchanpur Hikmat Dangaura 99521915

Survey Engineering

Civil Engineering

skitkanchanpur@gmail.com

10.  Lotus Institute of Technology Bhimdatta, Kanchanpur Chudamani Sharma 99521896

Agriculture Pant Science

Electrical Engineering

s.chudamani17@gmail.com

11. International Institute of Technology Bhimdatta, Kanchanpur Jayanti Bhatt 99418087

Civil Engineering

internationalinstitute02@gmail.com

12. Baijanath Engineering College Bhimdatta, Kanchanpur Sagar Hamal 9849861751

Civil Engineering

baijnathengineering@gmail.com

13. Spark Institute of Technology Bhimdatta, Kanchanpur Bed Prasad Bhatta 99520735

Civil Engineering

LPAH

sparkmnr2068@gmail.com

14. Shikhar Technical College Amargadhi, Dadeldhura Tej Bhandari 96410117

 

shikhar.technical@gmail.com

15. White Park College Amargadhi, Dadeldhura Chitra Raj Pandey 96420918

Civil Engineering

Survey Engineering

Agriculture Plant Science

LPAH

whiteparkcollegedadeldhura@gmail.com

16. Dadeldhura Paramedical Campus Amargadhi, Dadeldhura Surendra Bhatta 9848846901

Civil Engineering 

LPAH

dpmcpokhara077@gmail.com

Information of TVET TECS Schools Within the Province ( Pre-Diploma Level )
S.N Institute Name Address Contract Person Phone No.

Approved Program

Email

1. Basundhara Secondary School Tumrakhad -3, Achham Bam Bahadur Bista 9844822693

Veterinary Science

bambdrbista69@gmail.com

2. Betal Mandu Secondary School Safebagar-10, Achham    

Veterinary Science

 

3. Vidya Mandir Secondary School Binayak, Achham Pahal Singh Nepali 9868559927

Plant Scince

Veterinary Science

vmandir408@gmail.com

4. Dayapipal Tola Secondary School Chaurpati-5, Achham Prem Bahadur Khadka 9848435498

Civil Engineering

premkhadka174@gmail.com

5. Durga Devi Secondary School Mellekh-7, Nandegada , Achham Krishna Bahadur Luhar 9848662799

Plant Science

bk37.krishna@gmail.com

6. Jalpa Devi Secondary School Kamalbazar-9, Achham    

Plant Science

 

7. Kalika Secondary School Kamalbazar, Achham    

Plant Science

 

8. Katyani Secondary School Kamalbazar-6, Achham    

Civil Engineering

 

9. Mahendra Namuna Secondary School Safebagar-8, Achham    

Civil Engineering

 

10. Shanti Secondary School Chaurpati-7, Achham Motilal Subedi 9848663215

Civil Engineering

mayaltihikmat@gmail.com

11. Siddeshwori Secondary School Tumrakhad -18, Achham    

Plant Science

 

12. Sodasa Devi Secondary School Mangalsain, Achham Madan Bahadur Kunwar 9848460955

Plant Science

kunwarmadan662@gmail.com

         

 

 

Results

COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)

Sudurpaschim Province Office Dhanghadi, Kailali
Phone: +091-412188
Fax: +091-412188
Email: ctevtspokailali@gmail.com