COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)

आवेदन माग स्थगित गरीएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना - 2080-07-10 - Download      शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ को लागि डिप्लोमा / प्रमाण पत्र तहका कार्यक्रमहरुमा वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फको फार्मेसी कार्यक्रममा रिक्त रहेको कोटा / सिटमा भर्नाका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना २०८०-०७-०१ - Download      बैकल्पिक तथा पास लिस्टबाट डिप्लोमा तहको वर्गीकृत (निशुल्क) छात्रवृत्ति कार्यक्रममा सिफारिस गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना - 2080-07-01 - Download      शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ को लागि डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तहका कार्यक्रमहरुमावर्गीकृत (निशुल्क) छात्रवृति तर्फ को उत्तीर्ण सूचीमा रहेका परीक्षार्थी हरुबाट थप भएका सिक्षण संस्था र कार्यक्रम मा भर्नाका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2080/06/23 - Download      बैकल्पिक तथा पास लिस्टबाट डिप्लोमा तहको वर्गीकृत (निशुल्क) छात्रवृत्ति कार्यक्रम ( Opthalmic Science ) को रिक्त कोटा / सिटमा सिफारिस गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना - २०८० / ०६ /२१ - Download     
Notice:

Diploma Level

Information of TVET Constitute Schools within the Sudurpaschim Province ( Diploma/ PCL Level)

S.N Name of Institute Address / District Contact Person's Name Phone No. Approved Program E-Mail
1 Seti Techincal School, Dipayal, Doti Dipayal , Doti Manoj Kumar Sharan 9858422546 Civil Engineering stsdipayal@gmail.com
Agriculture (Plant Science)
Agriculture (Animal Science)
Pharmacy
Civil Engineering (Add)
2 Tikapur  Polytechnic Institute, Tikapur, Kailali Tikapur, Kailali Parash Khadka 9848025707 Agriculture (Plant Science) tpitikapur@gmail.com
Agriculture (Animal Science)
Civil Engineering
Forestry
3 Bhimdatta Polytechnic Institute, Patan, Baitadi Patan , Baitadi Jeewan Datt Pant 9858320612 Agriculture (Plant Science) bdpipatan@gmail.com
Civil Engineering
Pharmacy
4 Sahid Brish Bahadur Singh Polytechnic Institute, Athala, Bajhang Athala, Bajhang Ashal Bahadur Sunuwar 9858488445 Civil Engineering sbbspiathala@gmail.com
Agriculture (Plant Science)
5 Shuklaphanta Polytechnic Institute, Jhalari, Kanchanpur Jhalari , Kanchanpur Deepak Bist 9841668218 Civil Engineering spijhalarikanchanpur@gmail.com
Mechanical Engineering
Automobile Engineering
             

Information of TVET Partnership Schools within the Sudurpaschim Province ( Diploma/ PCL Level)

S.N Name of Institute Address / District Contact Person's Name Phone No. Approved Program E-Mail
1 Dhangadhi Polytechinc Institute, Dhangadhi, Kailali Dhangadhi, Kailali Ram Bahadur B.k 9863113381 Automobile Engineering contractbishowkarma85@gmail.com
Hotal Management
2 Mahakali Polytechnic Institute, Mahendranagar, Kanchnapur Mahendranagar, Kanchanpur Pankaj Rawal 9858752606 Medical Lab Techonolgy kanchanpursupa@gmail.com
Pharmacy
             
S.N Name of Institute Address / District Contact Person's Name Phone No. Approved Program E-Mail
1 Shaileshwori Farwest of Health Science & Technology, Dhangadhi, Kailali Dhangadhi, Kailali Bimala Paudel 9858423506 Medical Lab Technology saileshworifarwest@gmail.com
General Medicine
Nursing
2 Farwest Technical College, Dhangadhi, Kailali Dhangadhi, Kailali Parbati Malla 091-417079 Nursing ftcdhn2@gmail.com
Civil Engineering
3 Padma Aspatal , Dhangadhi, Kailali Dhangadhi, Kailali Kabita Sunar 9848098800 Nursing padmanursingcollege@gmail.com
4 Navjeewan College of Nursing & Health Sciences , Dhangadhi, Kailali Dhangadhi, Kailali Tikeshwori Shah 9848572601 Nursing navjeevancollege@gmail.com
5 Tikapur Nursing Campus, Tikapur, Kailali Tikapur, Kailali Rajyalaxmi Jha 9868016271 Nursing tikapurnursingcampus@gmail.com
6 Khaptad Medical Studies & Health Sciences , Dhangadhi, Kailali Dhangadhi, Kailali Arjun Bhat 091-412039 General Medicine khaptadmed868@gmail.com
Medical Lab Technology
7 Bhageshwor Academy For Health Science , Dhangadhi, Kailali Dhangadhi, Kailali Netra Upadhaya 9858423284 General Medicine npudhyaya@gmail.com
Pharmacy
8 Farwest School of Medicine , Mahendranagar , Kanchanpur Mahendranagar, Kanchanpur Shyam Sundar Jha 099-525113 General Medicine farwestmedicine@gmail.com
Pharmacy
Medical Lab Technology
9 Seti Mahakali Nursing Campus, Mahendranagar, Kanchanpur Mahendranagar, Kanchanpur Kamlesh Rijal 9806487280 Nursing smncmnr@gmail.com
10 Baijnath Engineering College, Mahendranagar, Kanchanpur Mahendranagar, Kanchanpur Uttam Bhatta 9848722598 Civil Engineering baijnathengineering@gmail.com
11 Sujoog Aspatal, Sujoog Health Technical Academy, Rajpur, Dipayal, Doti Rajpur, Doti Pushkar Paneru 9858751760 Nursing shatashp@gmail.com

Results

COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)

Sudurpaschim Province Office Dhanghadi, Kailali
Phone: +091-412188
Fax: +091-412188
Email: ctevtspokailali@gmail.com