COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)

प्रि–डिप्लोमा तहका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुको भाद्र / अश्विन महिनामा संचालित परीक्षाहरुको नियमित तर्फका नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना - २०८१-०१-२३ - Download      प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् अन्तर्गत संचालित साझेदारी /सामुदायिक(TECS) शैक्षिक संस्थाहरुलाई अनुदानका लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना - 2081-01-21 - Download      प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट सम्बन्धन स्वीकृत प्राप्त गरी डिप्लोमा तथा प्रि–डिप्लोमा कार्यक्रम संचालन गरेको साझेदारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई अनुदान सम्बन्धि पुन प्रकाशित सूचना - 2081-01-12 - Download      सेवा करार ब्यक्ति छनौट गरि सम्झौताका लागि सिफारिस गरिएको बारे सूचना - 2080-12-23 - Download      सेवा करारमा ब्यक्ति छनौटका लागि वैकल्पिक सूचिमा रहेको उम्मदेवारबाट आवेदन माग गरिएको बारे जरुरी सूचना - २०८०-१२-१३ - Download     
Notice:

COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)

Sudurpaschim Province Office Dhanghadi, Kailali
Phone: +091-412188
Fax: +091-412188
Email: ctevtspokailali@gmail.com