COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)ResultsDate

Results

Download

Nov 11, 2019 DIPLOMA LEVEL CLASSIFIED SCHOLARSHIP RESULT -2076/07/25 Download
Aug 18, 2019 एस.के.ईन्ष्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी, महेन्द्रनगरको एम.एल.टी. (ल्याब) तर्फको नतिजा सच्याईएको सम्बन्धमा Download
Aug 15, 2019 सुदूरपश्चीम प्रदेशकाे प्राविधिक एस०एल०सी० पूर्ण शुल्कीय प्रवेश परीक्षाकाे नतिजा २०७४।०४।३० Download
Aug 14, 2019 प्राबिधिक एस.एल.सी. बर्गीकृत छात्रबृत्तिको नतिजा २०७६.४.२९ Download
Aug 14, 2019 Diploma -Certificate level Fee Paying Entrance Result-2076 (Entrance date 2076.04.22 Download
Aug 14, 2019 Diploma -Certificate level Fee Paying Entrance Result-2076 (Entrance date 2076.04.22 Download